W 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy.

Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku 4 lutego 2022 roku pomiędzy Michałem Zieliński - Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Witkowo – reprezentowaną przez Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo została podpisana umowa o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych dla trzech linii, funkcjonujących na terenie Gminy.

Łączny koszt organizacji przewozów autobusowych w 2022 r. wynosi 450 766,40 zł. Kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to 404 880,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 45 886,40 zł pochodzi z budżetu Gminy i Miasta Witkowo.

W bieżącym roku publiczny transport zbiorowy jest realizowany na następujących liniach:

  • Linia Nr 1 – Wiekowo – Małachowo-Złych Miejsc,
  • Linia Nr 2 – Wiekowo – Mielżyn – Małachowo-Złych Miejsc,
  • Linia Nr 3 – Królewiec – Witkowo.

Przewoźnikiem realizującym przewozy na trasach Nr 1 i 2 jest spółka EUROMATPOL Sp. z o. o. z Budzisławia Kościelnego, a na trasie Nr 3 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „WA-MA”  MACIEJ WALICKI z Pyzdr.   

Celem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych. Ponadto Fundusz zwiększa możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury i umożliwia przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.   

w eu przewozy autobusoweplaka1