w img 2406

19 września odbyła się kolejna, XII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji, a w szczególności...

IV Bieg Uliczny Witkowska Dycha

W związku z IV BIEGIEM ULICZNYM WITKOWSKA DYCHA nastąpi tymczasowe ograniczenie ruchu drogowego dla pojazdów mechanicznych w dniu 22 września 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.30.

Ograniczenie ruchu...

w img 2400

17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu...

w img 2367

Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z Wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

Spotkanie...

w img 2338

10 września  br. odbyła się XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr XI/84/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

– uchwałę Nr...

w img 2291

5  września br. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr X/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako...

w boys 286245 1920

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Witkowo przystąpiło do nauki 1770 przedszkolaków/uczniów.

Szkoły Podstawowe – 1164,

Przedszkola Publiczne – 352,

Przedszkola Niepubliczne – 221,

Niepubliczna...

umowa31082019 03

Gmina i Miasto Witkowo znalazła się w gronie 13 samorządów z Wielkopolski, które podpisały umowy na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów...