w img 6317

30 czerwca br. odbył się odbiór części zadania objętego projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”, w którym uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasto Witkowo – Marian Gadziński wraz ze swoim zastępcą Markiem Wiatrowskim, Radna Rady Miejskiej – Renata Robaszkiewicz, Sołtys sołectwa Kołaczkowo – Ireneusz Kwapich oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 – Rafał Majewski.

w img 6323

Zakres odbieranych robót budowlanych obejmował przebudowę drogi – droga dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo na długości 1,393 km oraz montaż 5-ciu lamp hybrydowo-solarnych.

Wykonawcą tej części zadania był Mateusz Mikitow Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej Kosbruk, Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko, za kwotę 949 879,42 zł brutto.

w img 6331

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem II części zadania, a mianowicie przebudową chodnika w m. Kołaczkowo.

Dla przypomnienia całkowity koszt projektu to kwota 1 295 989,12 zł brutto, w tym działania promocyjne w kwocie 14 760,00 zł. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 934 148,96 zł.

efs samorzad