„Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”

11 lipca dokonano odbioru zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z przebudową chodnika przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie w  ramach realizacji projektu „Wyjątkowe miejsca...

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta...