„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o przyznaniu pomocy dla projektu pt.: „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo” z Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w marcu br. obejmuje zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, w tym m.in.: wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie zielonym przy parkingu, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, wymianę nawierzchni chodnika od ul. Polnej do ul. Jana Pawła II z kostki betonowej z posypką granitową wraz z montażem balustrady terenowej dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania jest ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY GRINBUD DOMINIKA SIESZCHUŁA z Gniezna. Całkowita wartość robót to kwota 219 907,43 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 116 207,00 zł.

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.