11 lipca dokonano odbioru zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z przebudową chodnika przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie w  ramach realizacji projektu „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.

„Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”

Wykonawcą inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszchuła z Gniezna. W ramach inwestycji wykonano chodnik wzdłuż targowiska oraz zagospodarowano zielenią ozdobną teren przy budynku i parkingu Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka. Ponadto zamontowano ławki i kosze na wydzielonych strefach rekreacyjnych. W odbiorze uczestniczyli Łukasz Scheffs – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Tomasz Nowak – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, Marian Walczak i Marek Wiatrowski – radni Rady Miejskiej w Witkowie oraz pracownicy Urzędu i przedstawiciele Wykonawcy.

„Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”

Całkowita wartość robót to kwota 219 907,43 zł. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 116 207,00 zł.