Wyposażenie w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej, jej nowoczesność i sposób zarządzania stanowi jedno z istotnych kryteriów dobrej jakości życia mieszkańców, poziomu i dynamiki rozwoju gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej  i szeroko rozumianej konkurencyjności gminy.

 

Ochrona środowiska

 

Ochrona środowiska

 

Dla zintensyfikowania rozwoju gminy niezbędny jest dalszy postęp w tym zakresie. Zadania z zakresu infrastruktury traktowano priorytetowo realizując m.in.:

  • budowę kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej,
  • rozbudowę sieci wodociągowej,
  • budowę sieci gazowej,
  • termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wszystkie działania dotyczące infrastruktury technicznej gminy sprzyjają ochronie Środowiska naturalnego.

 

Ochrona środowiska

 

Ochrona środowiska


Na terenie gminy Witkowo znajduje się ok. 168 km sieci wodociągowej. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 99,9% mieszkańców gminy. Na terenie gminy wybudowane jest ok. 102 km sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 75% mieszkańców gminy. W mieście Witkowo z kanalizacji sanitarnej korzysta 99% mieszkańców.

 

Ochrona środowiska