Program współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka –„projekty aktów normatywnych”) został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami...

w 3837

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu samorządu Gminy i Miasta Witkowo, wszystkim pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych z terenu naszej gminy składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud włożony...

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 45,5% (głosowało 4816 wyborców na 10585 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer
obwodu

Siedziba...

den 2019 13

11 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie którego Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński wręczył nagrody dla...

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok - Głosowanie

8 października zakończyło się głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2010 rok. W chwili obecnej trwa liczenie głosów oddanych na 6 zgłoszonych propozycji zadań.

Zgodnie z...

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

Uroczyste wręczenie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Dzisiaj w...

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witkowie

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 689

Frekwencja wyborcza w okręgu nr 3 wyniosła 44,27%.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 305

Liczba kart wyjętych z urny 305

Liczba głosów nieważnych...

Gmina Witkowo uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej

Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoli na poprawę infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo.

Całkowita wartość...