Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zwracam się do Państwa Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli z ogromną prośbą  o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz w razie konieczności w ramach pomocy sąsiedzkiej, zorganizowanie niezbędnego wsparcia np.: w robieniu zakupów i wykupu leków.

http://witkowo.pl/images/2020/img/mgops-projekt-senior.jpg

Proszę o przekazanie tej informacji mieszkańcom oraz o pełnienie roli koordynatorów świadczonej pomocy sąsiedzkiej na terenie swojego sołectwa lub osiedla.

W razie konieczności proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie, tel. 61 4778 194 lub z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie, tel. 61 4778 491.

Burmistrz Gminy i Miasta

Marian Gadziński