Kierując się wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy, że od 28.03.2020r (najbliższa sobota) możliwe będzie prowadzenie na targowisku miejskim w Witkowie handlu, ale tylko w sektorze rolno-spożywczym. Działalność możliwa będzie tylko i wyłącznie po spełnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących działań zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, w szczególności zarażenia wirusem COVID-19 (koronawirus). Poniżej link na stronę inspekcji sanitarnej z wytycznymi.

komunikat

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

Obowiązek przestrzegania wytycznych nakłada się na osoby handlujące. Kupujących uprasza się, by w przypadku, gdy nie jest to konieczne zrezygnowali z zakupów na targowisku.