Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia dziękujemy pracownikom ochrony zdrowia za codzienny trud w walce o nasze zdrowie. Podziękowania kierujemy do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych...

Lokalni przedsiębiorcy wspomagają walkę z koronawirusem

Coraz więcej przedsiębiorców bezinteresownie niesie pomoc w walce z koronawirusem. Choć sami niejednokrotnie są w trudnej sytuacji w związku z trwającą pandemią, wspierają jak tylko mogą m.in. służbę zdrowia. Chcąc...

Budżet obywatelski wstrzymany

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo, 31 marca 2020 r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr  XVIII/150/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy...

Apel o wskazanie sprawcy aktu wandalizmu

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie prosi o pomoc w ujęciu sprawców aktu wandalizmu, do jakiego doszło na drodze gminnej Kołaczkowo – Wierzchowiska (porzucenie dużej ilości śmieci – prawdopodobnie z wywrotki lub naczepy...

str

31 marca br. odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XVIII/144/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku...

http://witkowo.pl/images/2020/zasady-segregacji-odpadow-komunalnych-2020_00.jpg

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez...

Ulga dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

Od 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady...

komunikat

W związku z planowaną sesją nadzwyczajną na dzień 31 marca 2020 r. oraz wprowadzonym stanem epidemii w Polsce informuję, że zaleca się aby ewentualny udział publiczności w sesji odbył się poprzez...