w pomnik

75 lat temu wyzwolono kompleks obozów KL Mauthausen-Gusen, który był jednym z symboli niemieckiego bestialstwa. Został on wyzwolony przez wojska amerykańskie. W obozie zginęło ok. 30 tys. Polaków. Kompleks znajdujący się na terenie Austrii był jednym z najokrutniejszych elementów niemieckiej machiny śmierci.

O godzinie 18,00 w Kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie odbędzie się msza święta w intencji Witkowian zmarłych w obozach koncentracyjnych, a szczególnie za Honorowego Burmistrza Witkowa ­– Stanisława Gaworzewskiego, ks. Bronisława Kaźmierczaka oraz ks. Kazimierza Skowrona.