Trwają prace drogowe związane z budową drogi dla rowerów na trasie Witkowo-Kołaczkowo.

w img 20200429 141757

w drogi

Na odcinku o długości 1,4 km ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa. W kolejnym etapie odbędzie się montaż oświetlenia hybrydowo-solarnego, uzupełniona zostanie brakująca część pasa drogowego oraz nowe oznakowanie.

w img 6060

w img 6067

Równocześnie na ulicy Nowej rozpoczęły się roboty rozbiórkowe. Następnie front robót przeniesie się do miejscowości Kołaczkowo, gdzie m.in. zostanie urządzona samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

w img 6080

Całkowity koszt zadania to kwota 1 295 989,12 zł brutto, w tym działania promocyjne w kwocie 14 760,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 934 148,96 zł.

efs samorzad