Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską od 1 kwietnia 2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na terenie Gminy i Miasta Witkowo wynosi 26,00 zł. W przypadku nie...

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców, zniżki dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach, zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – to nowości w...

Koncert Noworoczny

W piątkowe popołudnie, 24 stycznia sala widowiskowa Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie zapełniła się mieszkańcami Gminy Witkowo, którzy skorzystali z zaproszenia Burmistrza Gminy...

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap” – podpisanie umowy z Wykonawcą

24 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Haliną Rzepecką – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę na...

w dsc 5723

W dniu dzisiejszym uczczona została 75. rocznica wyzwolenia Witkowa.  W kolejną rocznicę tych wydarzeń przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie zawisła biało-czerwona flaga, a u podstaw monumentu...

w dsc 5692

16 stycznia br. odbyła się XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XVI/133/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” który ma min. na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program skierowany jest do...

wop1 11

12 stycznia 2020 roku w całej Polsce po raz XXVIII zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem: „Wiatr w żagle – Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i...