Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór do pracy na stanowisko goniec miejski / pomoc pracownika biurowego.

Nabór do pracy

Osoby zainteresowane mogą składać podania w terminie od 24 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. w Sekretariacie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość topografii Gminy i Miasta Witkowo,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na właściwe wykonywanie zadań gońca,

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/ - /  Marian Gadziński