17 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą pozostałej części zadania objętego projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Haliną Rzepecką – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę na wykonanie części robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi – droga dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo na długości 1,393 km oraz montaż 5-ciu lamp hybrydowo-solarnych.

podpisanie umowy 20200217

„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Wykonawcą tej części zadania będzie Mateusz Mikitow Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej Kosbruk, Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko, za kwotę 949 879,42 zł brutto.

Termin wykonania zadania to 30 września 2020 r.  

Po zakończeniu wszystkich postępowań przetargowych całkowity koszt zadania to kwota 1 295 989,12 zł brutto, w tym działania promocyjne w kwocie 14 760,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 934 148,96 zł.