W sobotę 22 lutego 2020 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie odbyły się XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tenisie Stołowym.

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

Organizatorami byli: Oddział Powiatowy ZOSP RP w Gnieźnie, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Witkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

Przybyłych powitała przedstawicielka Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, w-ce prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie – druhna Jolanta Barańska. Otwarcia mistrzostw dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński.

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

W zawodach, w siedmiu kategoriach wiekowych rywalizowało 98 druhen i druhów z 5 gmin i 10 jednostek OSP (Gniezno – OSP Strzyżewo Smykowe, OSP Modliszewo, OSP Zdziechowa, Niechanowo – OSP Gurówko, OSP Niechanowo, Trzemeszno – OSP Gołąbki, Witkowo – OSP Wiekowo, OSP Witkowo, Powidz – OSP Powidz) Zwycięzcy otrzymali medale ufundowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie. W rywalizacji jednostek OSP zwyciężyła OSP Strzyżewo Smykowe - 142 pkt przed OSP Niechanowo - 134 pkt i OSP Wiekowo - 93 pkt. W kategorii oddziałów gminnych rywalizację wygrali tenisiści stołowi z gminy Gniezno - 227 pkt, przed gminą Niechanowo - 226 pkt i Witkowo – 120 pkt. Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufundowanymi przez Prezesa Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP w Gnieźnie druha Jacka Kowalskiego, Burmistrza Mariana Gadzińskiego, Prezesa Oddz. M-G ZOSP RP w Witkowie druha Mariana Łukowskiego.

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

Uhonorowano najmłodszego zawodnika Kamila Krawczyka z OSP Gurówko oraz najstarszego druha Feliksa Kościelskiego z OSP Niechanowo. Upominki dla zwycięzców przygotowane zostały przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie, dzięki pracy zespołu sędziowskiego pod wodzą Pawła Piniarskiego i Krzysztofa Nowińskiego.

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

XIII Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tenisie Stołowym

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy ratownicy z Grupy Medycznej z Witkowa. Zakończenia zawodów oraz wręczenie wyróżnień dokonał Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński wraz z zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Markiem Wiatrowskim, druhem Jackiem Kowalskim oraz naczelnik Miejsko-Gminny ZOSP RP druh Mariusz Janowicz.