Osiągnięte przez Gminę i Miasto Witkowo poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za lata 2012 -2020.

 

Rok

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

2012

13,6

48,8

2013

12,1

102,3

2014

16,5

130,9

2015

28,0

79,7

2016

38,0

22,5

2017

22,3

9,9

2018

23,1

17,6

2019

30,0

17,9

2020

40,7

1,3