WFOŚiGW w Poznaniu
16 listopada 2018 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu   dla...

Trwa realizacja zadania pn. „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo” związanego z utworzeniem wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie oraz...

„Mały Lotnik”

Trwa realizacja zadania pn. „W hołdzie Niepodległej” związanego z wykonaniem muralu „Mały Lotnik” na ścianie szczytowej obiektu hali widowiskowo-sportowej, przy ul. Czerniejewskiej 14 w Witkowie. Projekt...

WFOŚiGW w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl

W lipcu 2018 r. zakończyła się ocena złożonego w marcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosku o udzielenie dotacji dla projektu pt....

Ministerstwo Sprawiedliwości

W sierpniu 2018 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości złożono wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla 5 jednostek OSP z terenu gminy w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa...