image001

21 listopada 2019 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku dla projektu pn. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obecnie trwa zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Witkowa, Mielżyna, Skorzęcina i Wiekowa. Łączny koszt zadania to kwota 28 540,50 zł, kwota finansowego wsparcia to 20 000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone jeszcze w tym roku.