POSTANOWIENIE NR 241/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Witkowo

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Monika Justyna Kaaz-Prusinowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Karsewo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 242/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Witkowo

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Małgorzata Sieniuć, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Beata Jaskólska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 240/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Damian Chyblewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 239/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 i pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:
§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.
Karolina Nowicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo
niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Barbara Rakowska, zgłoszona przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

1.
Kacper Aleksander Biela, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Wierzbiczany

2.
Karolina Pilarska, zgłoszona przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 16 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r...

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 16 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r...

Informacja Burmistrza  Gminy i Miasta Witkowo dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Witkowo mogą skorzystać:

1) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2024 r. kończą 60 lat;

Wyborcom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Bezpłatny transport będzie realizowany:

1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;

2) z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;

3) z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (miejsca zamieszkania).

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Gminy Witkowo do dnia 25 marca 2024 r. (ze względu, że termin upływa w niedzielę zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2024 r.).

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

pisemnie

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

w formie elektronicznej

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i z lokalu wyborczego.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędzie siew Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie (sala widowiskowa), ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 14:30.