Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie informuje, że w dniu 13.07.2024 r. i w dniu 14.07.2024 r. do godz. 2030 pełni dyżur telefoniczny pod nr tel. 603 221 899, a od godz. 2030 w dniu 14.07.2024 r. w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo sala nr 1.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Justyna Anna Roszyk

Siedziba lokalu wyborczego w Sokołowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 14.07.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Ćwierdzin

10:00

14:00

2

Gaj

10:07

14:07

3

Ostrowite Prymasowskie

10:12

14:12

4

Skorzęcin

10:25

14:25

5

Sokołowo

10:32

14:32

 

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 14.07.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Sokołowo

11:44

15:44

2

Skorzęcin

11:50

15:50

3

Ostrowite Prymasowskie

12:00

16:00

4

Gaj

12:04

16:04

5

Ćwierdzin

12:10

16:10

POSTANOWIENIE NR 461/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 21 czerwca 2024 r.


w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej powołanej postanowieniem nr 460/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 czerwca 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 461/2024 Komisarza Wyborczego
w Koninie II z dnia 21 czerwca 2024 r.
Gm. Witkowo

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej
Miejsce: Urząd Gminy i Miasta Witkowo - sala nr 1
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
Termin: 27 czerwca 2024 r. o godz. 14:30

POSTANOWIENIE NR 460/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Witkowo


Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4, w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do postanowienia.

§ 2.
Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI

Załącznik nr 1 do postanowienia nr 460/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 czerwca 2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

1. Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KWW BLISKO WASZYCH SPRAW (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin
2. Marian Wojciech Drzazgowski, zgłoszony przez KWW BLISKO WASZYCH SPRAW (uzupełnienie składu), zam. Ostrowite Prymasowskie
3. Renata Kozińska, zgłoszona przez KWW NOWE ROZDANIE 2024, zam. Skorzęcin
4. Wiesława Owczarzak, zgłoszona przez KWW NOWE ROZDANIE 2024 (uzupełnienie składu), zam. Witkowo
5. Agnieszka Dorota Rewers, zgłoszona przez KWW NOWE ROZDANIE 2024 (uzupełnienie składu), zam. Skorzęcin
6. Sylwia Wiatrowska, zgłoszona przez KWW BLISKO WASZYCH SPRAW, zam. Małachowo-Wierzbiczany
7. Damian Wucki, zgłoszony przez KWW BLISKO WASZYCH SPRAW (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

WENDLAND Lucyna, lat 37, zam. Ostrowite Prymasowskie,

zgłoszona przez KWW NOWE ROZDANIE 2024 - Lista nr 1

 
 

2.

JANAS Tomasz, lat 35, zam. Gaj,

zgłoszony przez KWW BLISKO WASZYCH SPRAW - Lista nr 2

 
 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Justyna Anna Roszyk

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 17 czerwca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

                   

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE ROZDANIE 2024

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO WASZYCH SPRAW

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Justyna Anna Roszyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 11 czerwca 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

4

Sołectwo Ćwierdzin: Ćwierdzin; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Ostrowite Prymasowskie: Ostrowite Prymasowskie; Sołectwo Skorzęcin: Skorzęcin; Sołectwo Sokołowo: Sokołowo

Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23,

62-230 Witkowo

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 1 lipca 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 14 lipca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof SZOSZOREK

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 zostaną przyznane w drodze losowania numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2024 r.

Losowanie odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo – sala nr 1.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Justyna Anna Roszyk