Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych:

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych zobowiązani są do zapoznania się z całością wytycznych uchwała Nr 102 2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art 161 §1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie
je stosować.

 

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

 

Uchwała Nr 8
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 21 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1) SZOSZOREK Krzysztof
Zgłoszony przez KWW NOWE ROZDANIE WITKOWO

2) WIATROWSKI Marek
Zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Witkowie

/-/ Alicja Lidia Wentland

Informacja w sprawie liczenie kart do głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniach:

  • 04 kwietnia 2024 r. (czwartek)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 godz. 1130

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 godz. 1300

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 i 2 godz. 1430

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 godz. 1600

  • 5 kwietnia 2024 r. (piątek)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, 11 i 13 godz. 800

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 i 3 godz. 1000

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, 10 i 12 godz. 1200

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 godz. 1430

w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Witkowo – ul. Gnieźnieńska 1

Drodzy Mieszkańcy,

U progu wyborów samorządowych prezentujemy Gminę i Miasto Witkowo z podziałem na 15 okręgów wyborczych. W ten sposób dowiecie się Państwo do jakiego lokalu wyborczego należy się udać na podstawie stałego miejsca zameldowania, aby oddać swój głos.

Wybory samorządowe 2024. Najważniejsze informacje dla wyborców

Komisarz Wyborczy w Koninie II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

Siedziba lokalu wyborczego w Sokołowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Ćwierdzin

10:00

14:00

2

Gaj

10:07

14:07

3

Ostrowite Prymasowskie

10:12

14:12

4

Skorzęcin

10:25

14:25

5

Sokołowo

10:32

14:32

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Sokołowo

11:44

15:44

2

Skorzęcin

11:50

15:50

3

Ostrowite Prymasowskie

12:00

16:00

4

Gaj

12:04

16:04

5

Ćwierdzin

12:10

16:10

Siedziba lokalu wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Chłądowo

10:40

14:40

2

Folwark

10:47

14:47

3

Kamionka

10:55

14:55

4

Piaski

11:03

15:03

5

Witkówko

11:08

15:08

6

Małachowo-Kępe

11:18

15:18

7

Małachowo-Wierzbiczany

11:22

15:22

8

Małachowo-Szemborowice

11:26

15:26

9

Witkowo (przy Zakładzie Poprawczym)

11:33

15:33

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Witkowo (przy Zakładzie Poprawczym)

12:19

16:19

2

Małachowo-Szemborowice

12:25

16:25

3

Małachowo-Wierzbiczany

12:25

16:25

4

Małachowo-Kępe

12:31

16:31

5

Witkówko

12:38

16:38

6

Piaski

12:42

16:42

7

Kamionka

12:52

16:52

8

Folwark

12:59

16:59

9

Chłądowo

13:08

17:08

Siedziba lokalu wyborczego w Gorzykowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Malenin

10:00

14:00

2

Czajki

10:05

14:05

3

Królewiec

10:09

14:09

4

Gorzykowo

10:13

14:13

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Gorzykowo

10:45

14:45

2

Królewiec

10:50

14:50

3

Czajki

10:55

14:55

4

Malenin

11:00

15:00

Siedziba lokalu wyborczego w Mielżynie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Mąkownica

10:20

14:20

2

Ruchocin

10:25

14:25

3

Mielżyn

10:30

14:30

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Mielżyn

11:15

15:15

2

Ruchocin

11:20

15:20

3

Mąkownica

11:26

15:26