Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych:

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych zobowiązani są do zapoznania się z całością wytycznych uchwała Nr 102 2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art 161 §1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie
je stosować.