OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 20 lutego 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miasto Witkowo-ulice: Czerniejewska od nr 7 do nr 11 numery nieparzyste oraz nr 4, 6, 8, 10, 14; Czerniejewska nr 13, nr 15 oraz od nr 17 do nr 32e; płk. Hynka od nr 1 do nr 2, Wojska Polskiego, Jasna, Różana , Magnoliowa

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek "B'' Szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

miasto Witkowo – ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Braci Łukowskich, Czerniejewska nr 16 - 16A , Czerniejewska nr 1, 1a, 2; Dojazdowa, Dworcowa, Gnieźnieńska, Kosynierów Miłosławskich nr 1 - 33 oraz nr 35 - 37 numery nieparzyste, Lotnicza, Młyńska, Nowa, Piastowska, Piękna, Pogodna, Osiedlowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Radosna, Rumowa, Rzemieślnicza, Słowiańska, Szampańska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek "A'' Szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo

3

Sołectwo Chłądowo: Chłądowo; Sołectwo Folwark: Folwark; Sołectwo Kamionka: Kamionka; Sołectwo Piaski: Piaski; Sołectwo Małachowo-Kępe: Małachowo-Kępe; Sołectwo Małachowo-Wierzbiczany: Małachowo-Wierzbiczany; Sołectwo Małachowo-Szemborowice: Małachowo-Szemborowice; Sołectwo Witkówko: Witkówko

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Ćwierdzin: Ćwierdzin; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Ostrowite Prymasowskie: Ostrowite Prymasowskie; Sołectwo Skorzęcin: Skorzęcin; Sołectwo Sokołowo: Sokołowo

Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo

5

Sołectwo Wiekowo: Wiekowo

Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo

6

Sołectwo Czajki: Czajki, Królewiec; Sołectwo Gorzykowo: Gorzykowo; Sołectwo Malenin: Malenin; Sołectwo Odrowąż: Odrowąż

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo

7

Sołectwo Mąkownica: Mąkownica; Sołectwo Mielżyn: Mielżyn; Sołectwo Ruchocin: Ruchocin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

miasto Witkowo-ulice: Cmentarna, Dębińska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Oświatowa, Parkowa, Polna, Prosta, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Skośna, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Stary Rynek, Strzałkowska, Szmaragdowa, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona, Złota, Zuchów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

miasto Witkowo-ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich nr 34 - 40 numery parzyste oraz od nr 41 do końca, Leśna, Malwowa, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole, Sołectwo Strzyżewo Witkowskie: Strzyżewo Witkowskie; Sołectwo Dębina: Dębina

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Witkowo-ulice: Adama Mickiewicza , płk. Hynka od nr 3 do końca, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury

Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo

11

Sołectwo Małachowo-Złych Miejsc: Małachowo-Złych Miejsc

Świetlica Wiejska w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowo-Złych Miejsc 5A, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Sołectwo Kołaczkowo: Kołaczkowo, Wierzchowiska

Świetlica Wiejska w Kołaczkowie, Kołaczkowo 30A, 62-230 Witkowo

13

Sołectwo Ruchocinek: Ruchocinek

Świetlica Wiejska w Ruchocinku, Ruchocinek 35A, 62-230 Witkowo

14

Sołectwo Jaworowo: Jaworowo

Świetlica Wiejska w Jaworowie, Jaworowo 20, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian GADZIŃSKI

Z Upoważnienia

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Marek WIATROWSKI