Wyniki wyborów prezydenckich 2020

Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 69,36%.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 10739.

Liczba kart wyjętych z urn 7449.

 

Na poszczególnych kandydatów na...

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 53,78% (głosowało 5736 wyborców na 10666 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer obwodu Siedziba obwodowej...

w dsc 6977

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze w sprawie uzgodnień dotyczących wyposażenia wnętrz biurowych nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

 

Stypendia szkolne

Informuję, że do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze...

Powszechny Spis Rolny

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające...

unnamed

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez...

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a...

w img 6317

30 czerwca br. odbył się odbiór części zadania objętego projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”, w którym uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasto...