1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę. 1 września 1939 roku o godzinie 4.40 nastąpił nalot i bombardowanie Wielunia, a o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyraz pamięci o walczących o wolność Ojczyzny.

 1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński powitał wszystkich obecnych, przedstawił historyczny przebieg II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu wojny obronnej Polski. W swoim wystąpieniu wspomniał także o porozumieniach sierpniowych, podpisanych 31 sierpnia 1980 roku. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę.

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

By upamiętnić wybuch II wojny światowej i uczcić pamięć bohaterów, którzy walczyli o Niepodległość Polski, przedstawiciele Samorządu Gminy Witkowo, Poseł na Sejm RP – Tadeusz Tomaszewski, Dyrektorzy placówek oświatowych,  Kierownicy jednostek organizacyjnych, Proboszcz Witkowskiej Parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie – Ksiądz kan. dr hab. Franciszek Jabłoński, ks. Prefekt Julian Wawrzyniak, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczniowie oraz przybyli goście na tę okazję złożyli symboliczne wiązanki kwiatów, w hołdzie walczącym o Niepodległość.

Zapraszamy do galerii