Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a...

w img 6317

30 czerwca br. odbył się odbiór części zadania objętego projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”, w którym uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasto...

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

W ostatnim czasie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu odnotowuje nasilenie nielegalnego postepowania z odpadami,  w tym odpadami niebezpiecznymi, które przejawia się w:

  • porzucaniu...

Wyniki wyborów prezydenckich 2020

Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 63,78%.

Liczba uprawnionych do głosowania 10553.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 6731.

 

Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP...

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 45,69% (głosowało 2545 wyborców na 10506 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer obwodu Siedziba obwodowej...

w images 2017 czerwiec m his poznan 1956 p1 260x168

28 czerwca 1956 r., w Poznaniu wybuchły robotnicze protesty, które przerodziły się w zamieszki uliczne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska. Według różnych szacunków życie straciło ok. 60...

w dsc 6854

25 czerwca br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, raportu z realizacji Programu...

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informuję, że szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. odbędzie się w...