Pomimo przeszkód spowodowanych trwającym od miesięcy stanem epidemicznym do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie dołączył fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Opóźnienie w terminie dostawy było spowodowane brakami kadrowymi w czeskiej fabryce. Mimo trudności 19 grudnia auto zostało odebrane przez strażaków z OSP Mielżyn i dostarczone na teren jednostki.

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Nowy nabytek przywitali mieszkańcy, władze samorządowe na czele z Panem Burmistrzem oraz strażacy z pozostałych jednostek OSP z terenu Gminy Witkowo.

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Zakup ten zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Mielżyna, całej Gminy i przyległych okolic. Przypomnijmy, że w tym rejonie ulokowany jest Zespół Szkolno – Przedszkolny, Dom Pomocy Społecznej oraz wiele gospodarstw i domostw, które mają zapewnione wsparcie Ochotników z OSP Mielżyn z obecnie niezawodnym sprzętem.

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Wartość zakupionego auta to kwota 801 960,00 zł brutto, z czego:

  • NFOŚiGW/WFOŚiGW w– 380 000,00 zł
  • dotacja MSWiA – 80 000,00 zł.
  • Gmina i Miasto Witkowo – 341 960,00 zł.

 

Nowy wóz strażacki dla OSP Mielżyn

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.