Miesiące listopad i grudzień obfitowały w wiele inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

W listopadzie dokonano między innymi odbioru drogi w m. Gaj. Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego wykonawca zadania miał niecały miesiąc na wykonanie robót drogowych.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

W trzy tygodnie udało się wykonać nową nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego na długości ok. pół km. W odbiorze robót uczestniczyli przedstawiciele Samorządu, Sołtys oraz wykonawca.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

W miejscowościach Mielżyn i Malenin udało się wykonać nakładki asfaltowe na drogach gminnych, które z uwagi na swój stan kwalifikowały się do gruntownego remontu. W miejscowości Mielżyn na odcinku ok. 1 km ułożono nowy dywanik asfaltowy, dokonano częściowego wyprofilowania drogi na jej końcowym odcinku oraz ułożono nowe pobocza z destruktu pofrezowego w celu poszerzenia pasa drogowego.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

W miejscowości Malenin na odcinku ok. 1 km ułożono nowy dywanik asfaltowy oraz usypano nowe pobocza z destruktu pofrezowego w celu poszerzenia pasa drogowego.

Wykonawcą obu zadań była firma Pana Sławomira Begiera z miejscowości Nekla.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Na terenie Witkowa wykonano utwardzenie kolejnego łącznika przy ul. Młyńskiej. Ułożono nawierzchnię ulepszoną z kostki typu domino – eko. Dzięki zastosowaniu tej technologii, pomimo braku kanalizacji burzowej z nawierzchni drogi szybko zostaje odprowadzana woda opadowa.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Zadbaliśmy również o pieszych – budując na długości ok. 250 m nowy chodnik w miejscowości Mąkownica.

Jest to pierwszy etap zadania, które będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

W miejscowości Jaworowo rozpoczęły się prace związane z poprawą stanu technicznego istniejącego chodnika. Na długości 40 m rozebrano istniejąca nawierzchnię, ułożono nowy krawężnik i ponownie ułożono kostkę na podsypce cementowo – piaskowej.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Na terenie miasta dobiegają końca prace brukarskie na ul. Czerniejewskiej. W pierwszym etapie wykonano fragment chodnika łączącego istniejący chodnik z przejściem dla pieszych. Prace te były zsynchronizowane z robotami związanymi z doświetleniem i oznakowaniem przejścia dla pieszych. Wszystko to miało na celu poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

W ramach prac przy ul. Czerniejewskiej stworzono również kolejnych kilka miejsc postojowych, które na terenie osiedla są bardzo potrzebne.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Bardzo potrzebną inwestycją była budowa chodnika na ul. Cmentarnej.

Wzdłuż cmentarza wymieniono oraz ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz poprawiono odwodnienie drogowe.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Jeszcze w tym roku zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcą zakończyć się mają prace związane budową nowych odcinków dróg, oraz wykonaniem nakładek asfaltowych w miejscowościach Czajki, Witkówko i Odrowąż.

Na chwilę obecna ułożono już na fragmentach dróg nowe dywaniki asfaltowe w Witkówku i Czajkach natomiast w Odrowążu prace ciągle trwają.

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy

Dokumentacja fotograficzna - Inwestycje drogowe na terenie gminy