w dsc 9947afdaaa

28 lutego br. odbyła się kolejna, LI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Podczas sesji  Burmistrz oficjalnie powitał nowego Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie. Następnie nastąpiło pożegnanie odchodzącej na...

gala 2023 1

W myśl słów „To nie koniec, kiedy przegrasz. Koniec jest wtedy, kiedy rezygnujesz”, 23 lutego odbyło się uroczyste Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2022. Było to pierwsze popandemiczne 12 miesięcy, kiedy...

w sfsfs22ggg

W urokliwej Restauracji Jabłona 17 lutego  Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska zwieńczyło piątą edycję konkursu „Działaj Lokalnie”, z którego skorzystało 14 podmiotów z terenu dwóch powiatów: słupeckiego i...

Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo Wymagania w stosunku do kandydata:

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie...

img 8754 duzy niestandardowyx

Za nami XXIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego - VIII  Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Rywalizacji przy...

w img 8582,,

104 lata temu, 16 lutego 1919 r., w Trewirze państwa zwycięskiej Ententy podpisały z niemiecką Republiką Weimarską traktat rozejmowy, przedłużający traktat podpisany 11 listopada 1918 r. w Compiègne. Jednym z...

w dji 0465gggga

Gmina i Miasto Witkowo zadeklarowała chęć udziału w nowym programie „Ciepłe mieszkanie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę...

energiaafafa

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie...