20 marca br. na szczeblu miejsko-gminnym zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej rozpoczął Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie – dh Marian Łukowski, witając przybyłą młodzież, opiekunów i gości. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, przybliżając cele Turnieju, który służy popularyzowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W eliminacjach na szczeblu miejsko-gminnym udział wzięli uczniowie następujących placówek: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Niepublicznej Szkoły w Gorzykowie i Zespołu Szkół Podstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Witkowa. Nad poprawnym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie: Tomasz Kuliński – funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, Sebastian Zamiara – prezes OSP Witkowo, dh Grzegorz Barański, dh Jarosław Drajer oraz Jolanta Barańska – wiceprezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie.

w straz3ggg

Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego i rozmowy. Pierwsza zawierała 15 do 20 pytań dla poszczególnych grup. Do finału zakwalifikowało się po 3 zawodników z każdej grupy.

w straz2ggg

 Klasy I-IV:
▪️I miejsce – Filip Walczak,
▪️II miejsce – Mikołaj Beńka,
▪️III miejsce – Jakub Depczyński.
 Klasy V-VIII:
▪️I miejsce – Michał Depczyński,
▪️II miejsce –Jakub Tubacki,
▪️III miejsce – Kacper Majewski.
Szkoły ponadpodstawowe:
▪️I miejsce – Nikodem Lis,
▪️II miejsce – Sebastian Powroźnik,
▪️III miejsce – Katarzyna Chmielewska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. Nagrody wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński oraz Prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie Marian Łukowski. Towarzyszyli im członkowie Komisji Sędziowskiej.

w straz4gg