Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
  3. Informacja o działalności Burmistrza w...

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA  WITKOWO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

 

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul...

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie podaje do wiadomości, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2018” 29 listopada...

„Informacja o stanie konta – ważna informacja o Twojej przyszłości”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w październiku organizuje Dni Ubezpieczonego. Dni Ubezpieczonego przebiegać będą pod hasłem: „Informacja o stanie konta – ważna informacja o Twojej przyszłości”.

Chcielibyśmy dotrzeć do...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że sołtys wsi Chłądowo nie będzie pobierał IV raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2018 r.  od mieszkańców sołectwa Chłądowo. W związku z tym należne...

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyPracownik socjalny nr ref 2/2018

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Informujemy, że termin odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany i Małachowo-Złych Miejsc zostaje przełożony z dnia 12 listopada 2018 roku...

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka –„projekty aktów normatywnych”) został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z...