XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
  3. Inne sprawy.
  4. Zamknięcie obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Jóźwik