XLIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 12,00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

Porządek  sesji:

 Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.
  2. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
  4. Inne sprawy.
  5. Zamknięcie obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Piotr Jóźwik