OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 17 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 1 Witkowo, ulice: Czerniejewska 7 - 13 nieparzyste, 14 oraz od 17 do końca, Mickiewicza od 2 do końca, Pułkownika Hynka 1 - 2, Różana, Magnoliowa.

Okręg nr 2 Witkowo, ulice: Wojska Polskiego, Jasna 51 - 59.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,

ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo

(budynek „B” szkoły)

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Okręg nr 13 Witkowo, ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Czerniejewska 1 - 6 oraz 8 - 10 parzyste, Dworcowa, Gnieźnieńska, Młyńska, Piastowska, Słowiańska, Żwirki i Wigury 2b - 3A.

Okręg nr 10 Witkowo, ulice: Czerniejewska 16 - 16A parzyste, Dojazdowa, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Braci Łukowskich.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,

ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo

(budynek „A” szkoły)

3

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 5 Sołectwa: Chłądowo, Folwark, Kamionka, Kołaczkowo (Wierzchowiska), Piaski, Strzyżewo Witkowskie.

Okręg nr 3 Sołectwa: Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice, Witkówko.

Urząd Gminy i Miasta,

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Okręg nr 4 Sołectwa: Ćwierdzin, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Sokołowo.

Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23,

62-230 Witkowo

5

Okręg nr 8 Sołectwa: Dębina, Ruchocinek, Wiekowo.

Świetlica Wiejska w Wiekowie,

Wiekowo 71a, 62-230 Witkowo

6

Okręg nr 6 Sołectwa: Czajki (Królewiec), Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Odrowąż.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Gorzykowie, Gorzykowo 3,

62-230 Witkowo

7

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 7 Sołectwa: Mąkownica, Mielżyn, Ruchocin.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 12 Witkowo, ulice: Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna 1 - 49, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Poznańska, Skośna, Spokojna, Stary Rynek, Strzałkowska, Szmaragdowa, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona. Okręg nr 15 Witkowo, ulice: Dębińska, Gimnazjalna, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Kwiatowa, Łąkowa, Oświatowa, Prosta, Powstańców Wielkopolskich, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Zuchów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa,

ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 11 Witkowo, ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich 34 - 40 parzyste oraz od 41 do końca, Leśna, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole. Okręg nr 14 Witkowo, ulice: Kosynierów Miłosławskich 1 - 33 oraz 35 - 37 nieparzyste, Nowa, Osiedlowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Rumowa, Rzemieślnicza, Szampańska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Okręg nr 9 Witkowo, ulice: Mickiewicza 1, Pułkownika Hynka od 3 do końca, Słowackiego, Żwirki i Wigury od 4 do końca.

Przedszkole Miejskie w Witkowie,

ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński