Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński
(od 2016 r.)

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marek Wiatrowski

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Marek Wiatrowski
(od lipca 2019 r.)

 

 Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Łukasz Scheffs

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Łukasz Scheffs
(od czerwca 2016 r. do stycznia 2019 r.)

 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo
Alicja Wentland
(od lutego 2019 r.)

 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - Elżbieta Kiełpińska

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo
Elżbieta Kiełpińska
(od lipca 1990 r. do stycznia 2019 r.)

 

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo
Ilona Wasiewicz-Majchrzak
(od stycznia 2023 r.)

 

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - Halina Rzepecka

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo
Halina Rzepecka
(do stycznia 2023 r.)