Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szoszorek

 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szoszorek

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Paweł Czarnecki

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Paweł Czarnecki

 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo
Hanna Mikołajczak

 

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo

Monika Michalak-Plewako