1. Roszyk Paweł – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Szeszycka Gabriela – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 3. Chołodecki Krzysztof – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Biadasz Marek – Radny Rady Miejskiej
 5. Budzik Marek – Radny Rady Miejskiej
 6. Drzewiecki Jakub – Radny Rady Miejskiej
 7. Grabowska Elżbieta – Radna Rady Miejskiej
 8. Jóźwik Piotr – Radny Rady Miejskiej
 9. Kubasiak Tomasz – Radny Rady Miejskiej
 10. Robaszkiewicz Renata – Radna Rady Miejskiej
 11. Szymański Paweł – Radny Rady Miejskiej
 12. Walczak Marian – Radny Rady Miejskiej
 13. Wędzikowski Filip – Radny Rady Miejskiej
 14. Wiącek Marek – Radny Rady Miejskiej

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2024-2029

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisji Rewizyjna

 1. Pani Elżbieta Grabowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Pan Tomasz Kubasiak - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz
 4. Pan Filip Wędzikowski
 5. Pan Marek Wiącek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Marek Wiącek - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Jakub Drzewiecki - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Budzik
 4. Pan Paweł Szymański
 5. Pan Filip Wędzikowski

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pani Gabriela Szeszycka - Przewodnicząca Komisji
 2. Pan Paweł Roszyk
 3. Pani Elżbieta Grabowska
 4. Pani Renata Robaszkiewicz
 5. Pan Krzysztof Chołodecki
 6. Pan Marek Biadasz
 7. Pan Marian Walczak
 8. Pan Piotr Jóźwik

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Tomasz Kubasiak - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Paweł Szymański
 3. Pani Renata Robaszkiewicz
 4. Pan Marek Wiącek
 5. Pan Filip Wędzikowski
 6. Pani Elżbieta Grabowska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Krzysztof Chołodecki - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Jakub Drzewiecki
 3. Pan Marek Budzik
 4. Pani Gabriela Szeszycka
 5. Pan Paweł Szymański
 6. Pani Renata Robaszkiewicz
 7. Pan Piotr Jóźwik
 8. Pan Marian Walczak
 9. Pan Tomasz Kubasiak