1. Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Renata Robaszkiewicz – Wiceprzewodnicząca RM (od listopada 2019 r.)
 3. Marian Walczak – Wiceprzewodniczący RM
 4. Marek Biadasz – Radny
 5. Marek Budzik – Radny
 6. Krzysztof Bykowski – Radny
 7. Krzysztof Chołodecki – Radny
 8. Eugeniusz Czaplicki – Radny
 9. Elżbieta Grabowska – Radna (od listopada 2019 r.)
 10. Tomasz Janas – Radny
 11. Paweł Lisiak – Radny
 12. Czesław Nowaczyk – Radny
 13. Eugeniusz Piniarski – Radny
 14. Paweł Roszyk – Radny
 15. Paweł Szymański – Radny

Marek Wiatrowski (do czerwca 2019 r.)

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

 

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Pan Marek Biadasz – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Tomasz Janas – Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pani Elżbieta Grabowska
 5. Pan Paweł Lisiak
 6. Pan Eugeniusz Piniarski
 7. Pan Paweł Roszyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Krzysztof Bykowski – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Piniarski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz
 4. Pan Marek Budzik
 5. Pan Paweł Szymański

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pan Eugeniusz Czaplicki – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Biadasz
 3. Pan Krzysztof Chołodecki
 4. Pan Czesław Nowaczyk
 5. Pani Renata Robaszkiewicz – Z-ca Przewodniczącego
 6. Pan Marian Walczak

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Paweł Lisiak – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Czaplicki
 3. Pani Elżbieta Grabowska
 4. Pan Tomasz Janas
 5. Pan Eugeniusz Piniarski
 6. Pani Renata Robaszkiewicz – Z-ca Przewodniczącego
 7. Pan Paweł Szymański

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Paweł Szymański – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Budzik
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pan Krzysztof Chołodecki – Z-ca Przewodniczącego
 5. Pan Piotr Jóźwik
 6. Pan Czesław Nowaczyk
 7. Pan Paweł Roszyk
 8. Pan Marian Walczak