„Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie”

Projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie” obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody, polegającą na rozbudowie systemu filtracji, odnowieniu systemu napowietrzającego, wymianie systemu hydroforowego i zmianie systemu płukania filtrów, celem oszczędności wody. Obiekt zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji centralnej przepompowni ścieków zaplanowano wymianę wyeksploatowanych urządzeń, w tym: wyprawienie betonów i zabezpieczenie powłoką epoksydową, montaż nowych wózków i koszy przelewowych, instalację suwnic i montaż nowych, energooszczędnych pomp. Ponadto wykonany zostanie remont budynku, polegający m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji. Zadanie przewiduje także montaż ogniw fotowoltaicznych. Dla usprawnienia procesu utylizacji wyłapywanych w przepompowni skratek, niezbędną częścią modernizacji będzie również zakup kontenera wraz z przygotowaniem stanowiska, wymiana ogrodzenia i montaż nowej bramy wjazdowej. Po zakończeniu procedur związanych z wyborem wykonawcy zadania 2 maja 2023 roku. Gmina i Miasto Witkowo otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

8 maja br. została zawarta Umowa z Wykonawcą prac objętych zadaniem – Zakład Ogólnobudowlany Dominika Sieszchuła z Gniezna.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6.193.050,00 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.000.000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 1.193.050,00 zł.

Po podpisaniu umowy rozpoczną się prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej obejmującej planowany zakres.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

„Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie”