Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

tablica2

Ćwierdzin zyskał 1,05 km nowej drogi. W zakres prac wchodziło m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej, wymiana przepustów oraz uzupełnienie oznakowania. Wykonawcą zadania był Zakład...

tablica dobra

W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W...

dojazd

3 września br. odbył się odbiór inwestycji związanej z przebudową ulicy Dojazdowej w Witkowie. Zakres robót obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, poprawę...

„Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”

W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W...