Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...

logo eu pc rp 202144

15 marca 2022 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta Umowa o powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska...