„Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo”

24 kwietnia 2024 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Mariana Gadzińskiego, przy kontrasygnacie Moniki Michalak-Plewako – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo, a Skarbem Państwa, w imieniu którego...