Witkowo to miasto z bogatą historią i pielęgnowanymi przez wieki tradycjami, których świadectwem są liczne zabytki będące chlubą gminy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: urokliwe zespoły dworsko-pałacowe w Kołaczkowie, Jaworowie i Królewcu, ponad stuletnie kamieniczki okalające witkowski rynek, kościoły parafialne: p.w. Św. Mikołaja w Witkowie, p.w. Wszystkich Św. w Mielżynie, p.w. Św. Marcina w Ostrowitym Prymasowskim, dawny gmach Sądu Grodzkiego oraz zespół młyna w Witkowie. W miejscowości Kamionka można podziwiać zrekonstruowany wiatrak (Koźlak) zlokalizowany przy drodze Witkowo - Skorzęcin.

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Witkowie

Kościół p.w. Wszystkich Św. w Mielżynie

Mielżyn dworek szlachecki z XIXw. obecnie Klasztor Sióstr Dominikanek

kolaczkowo_01

Wiatrak (Koźlak) w Kamionce

Jaworowo

Dwór rządcówka we wsi Folwark z końca XIXw.

Dawny dworzec kolejki wąskotorowej z XIX-w. w Gorzykowie

Dwór w Królewcu z XIX w.

Ponad stuletnie kamieniczki okalające witkowski rynek

Dawny gmach Sądu Grodzkiego, w którym obecnie mieści się Szkoła Zawodowa w Witkowie

Zespół młyna w Witkowie

Mieszkańcy gminy cenią dorobek minionych pokoleń i pielęgnują miejskie tradycje. O ich przywiązaniu do dziejów miasta świadczy Sala Historii, która powstała w 2006 r. Organizowane są w niej wystawy oraz gromadzone liczne pamiątki związane z historią Ziemi Witkowskiej.

Od 1883r. funkcjonuje kolejka wąskotorowa, która dziś spełnia rolę atrakcji turystycznej

Od 1883r. funkcjonuje kolejka wąskotorowa, która dziś spełnia rolę atrakcji turystycznej

Sala Historii

Sala Historii

W Sali Historii organizowane są liczne wystawy prezentujące bogatą historię naszego regionu