Informacja w sprawie liczenie kart do głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniach:

  • 04 kwietnia 2024 r. (czwartek)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 godz. 1130

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 godz. 1300

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 i 2 godz. 1430

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 godz. 1600

  • 5 kwietnia 2024 r. (piątek)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, 11 i 13 godz. 800

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 i 3 godz. 1000

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, 10 i 12 godz. 1200

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 godz. 1430

w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Witkowo – ul. Gnieźnieńska 1

Drodzy Mieszkańcy,

U progu wyborów samorządowych prezentujemy Gminę i Miasto Witkowo z podziałem na 15 okręgów wyborczych. W ten sposób dowiecie się Państwo do jakiego lokalu wyborczego należy się udać na podstawie stałego miejsca zameldowania, aby oddać swój głos.

Wybory samorządowe 2024. Najważniejsze informacje dla wyborców

Komisarz Wyborczy w Koninie II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

Siedziba lokalu wyborczego w Sokołowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Ćwierdzin

10:00

14:00

2

Gaj

10:07

14:07

3

Ostrowite Prymasowskie

10:12

14:12

4

Skorzęcin

10:25

14:25

5

Sokołowo

10:32

14:32

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Sokołowo

11:44

15:44

2

Skorzęcin

11:50

15:50

3

Ostrowite Prymasowskie

12:00

16:00

4

Gaj

12:04

16:04

5

Ćwierdzin

12:10

16:10

Siedziba lokalu wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Chłądowo

10:40

14:40

2

Folwark

10:47

14:47

3

Kamionka

10:55

14:55

4

Piaski

11:03

15:03

5

Witkówko

11:08

15:08

6

Małachowo-Kępe

11:18

15:18

7

Małachowo-Wierzbiczany

11:22

15:22

8

Małachowo-Szemborowice

11:26

15:26

9

Witkowo (przy Zakładzie Poprawczym)

11:33

15:33

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Witkowo (przy Zakładzie Poprawczym)

12:19

16:19

2

Małachowo-Szemborowice

12:25

16:25

3

Małachowo-Wierzbiczany

12:25

16:25

4

Małachowo-Kępe

12:31

16:31

5

Witkówko

12:38

16:38

6

Piaski

12:42

16:42

7

Kamionka

12:52

16:52

8

Folwark

12:59

16:59

9

Chłądowo

13:08

17:08

Siedziba lokalu wyborczego w Gorzykowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Malenin

10:00

14:00

2

Czajki

10:05

14:05

3

Królewiec

10:09

14:09

4

Gorzykowo

10:13

14:13

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Gorzykowo

10:45

14:45

2

Królewiec

10:50

14:50

3

Czajki

10:55

14:55

4

Malenin

11:00

15:00

Siedziba lokalu wyborczego w Mielżynie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Mąkownica

10:20

14:20

2

Ruchocin

10:25

14:25

3

Mielżyn

10:30

14:30

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 07.04.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Mielżyn

11:15

15:15

2

Ruchocin

11:20

15:20

3

Mąkownica

11:26

15:26

POSTANOWIENIE NR 241/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Witkowo

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Monika Justyna Kaaz-Prusinowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Karsewo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 242/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Witkowo

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Małgorzata Sieniuć, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Beata Jaskólska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 240/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Damian Chyblewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 239/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 i pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:
§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.
Karolina Nowicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo
niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Barbara Rakowska, zgłoszona przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

1.
Kacper Aleksander Biela, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Wierzbiczany

2.
Karolina Pilarska, zgłoszona przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI