Uchwała Nr 8
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 21 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1) SZOSZOREK Krzysztof
Zgłoszony przez KWW NOWE ROZDANIE WITKOWO

2) WIATROWSKI Marek
Zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Witkowie

/-/ Alicja Lidia Wentland