Informacja w sprawie liczenie kart do głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniach:

  • 04 kwietnia 2024 r. (czwartek)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 godz. 1130

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 godz. 1300

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 i 2 godz. 1430

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 godz. 1600

  • 5 kwietnia 2024 r. (piątek)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, 11 i 13 godz. 800

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 i 3 godz. 1000

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, 10 i 12 godz. 1200

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 godz. 1430

w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Witkowo – ul. Gnieźnieńska 1