POSTANOWIENIE NR 239/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 i pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:
§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.
Karolina Nowicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo
niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Barbara Rakowska, zgłoszona przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

1.
Kacper Aleksander Biela, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Wierzbiczany

2.
Karolina Pilarska, zgłoszona przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/Bogdan Wincenty RADECKI