Informacja Burmistrza  Gminy i Miasta Witkowo dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Witkowo mogą skorzystać:

1) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2024 r. kończą 60 lat;

Wyborcom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Bezpłatny transport będzie realizowany:

1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;

2) z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;

3) z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (miejsca zamieszkania).

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Gminy Witkowo do dnia 25 marca 2024 r. (ze względu, że termin upływa w niedzielę zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2024 r.).

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

pisemnie

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

w formie elektronicznej

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i z lokalu wyborczego.