INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 15 marca 2024 r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie informuje, że w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10:00 zostaną przyznane w drodze losowania numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Losowanie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo – sala nr 1.

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Alicja Lidia Wentland